Vacatures

Begeleider/begeleidster woonvorm

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een begeleider/begeleidster voor onze zorggroep (volwassen personen met een verstandelijke beperking die meer ondersteuning nodig hebben op het vlak van zorg, verzorging) die:

 • samen op weg kan gaan met onze bewoners
 • zich kan inleven in het lage niveau
 • bewoners grondig leert kennen zodat hij/zij bij wijze van spreken kan aanvoelen hoe het met ze gaat zowel op mentaal al lichamelijk vlak
 • geduldig is en liefdevol kan zorgen en verzorgen
 • creatief is
 • steeds respect toont voor alle bewoners
 • voor zingeving zorgt door het aanbieden van eenvoudige activiteiten
 • inzicht heeft in complexe medische problematieken

Profiel
Minstens beschikken over een diploma zorgkundige

Jobgerelateerde competenties
 • Medisch-administratieve documenten invullen
  Informatie uitwisselen met verschillende betrokkenen
 • Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen en de zorgverleners hiervan op de hoogte brengen
 • De leefcontext van de persoon met een zorgbehoefte vaststellen
  Moeilijkheden en mogelijkheden vaststellen
 • De toestand van de persoon met een zorgbehoefte bespreken (voelt zich slecht, is tevreden, …)
 • Naar een arts, sociaal assistent, … doorverwijzen
 • Helpen bij de activiteiten van het dagelijks leven
 • Hygiëne- en comfortzorg verlenen
 • Geneesmiddelen uitdelen of controleren dat personen met een zorgbehoefte ze innemen

Persoonsgebonden competenties

 • Samenwerken als hecht team
 • Plannen (= ordenen)
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Contactvaardig zijn
 • Klantgerichtheid
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod

 • Verloning via barema (B2A of B2B afhankelijk van diploma) van PC319.01
 • Extra vergoeding voor avond-, nacht-, zaterdag-, zondag-, feestdagprestaties volgens PC319.01
 • Werken in een kleinschalige voorziening waar iedereen je kent

Plaats tewerkstelling
NEDERHEEM
Heurkensberg 3 3700 TONGEREN

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail naar Cindy Servaes:
c.servaes@nederheem.be