Individuele begeleiding

Nederheem vzw heeft eveneens een aanbod met betrekking tot ambulante en mobiele begeleiding.

Tijdens de verkennende intake gebeurt een verkenning van de noden en de vragen die er zijn en wordt nagegaan in welke mate Nederheem vzw een antwoord zou kunnen bieden op de problematiek. Hierbij wordt uitgegaan van een ondersteuning/begeleiding die op basis van kennis en expertise een oplossing of verlichting zou kunnen bieden.

Ons aanbod kan zich situeren op allerlei vlak, gaande van adviseren tot meer praktische ondersteuning zoals assisteren of aanleren. Tijdens deze begeleidingsmomenten kan er ook nagegaan worden of er nood is aan andere externe specialisten voor advies of verdere begeleiding,  en worden mits akkoord ook de eerste contacten met deze externe diensten en deskundigen gelegd.

De begeleidingsmomenten kunnen doorgaan binnen de lokalen van de vzw (ambulante begeleiding) of bij de zorgvrager thuis (mobiele begeleiding) of een combinatie van beiden. Vanuit Nederheem vzw wordt altijd een gepaste en gebruiksvriendelijke aanpak geadviseerd en indien nodig ondersteuning geboden in de praktische uitwerking ervan.

Ouders, cliënten die beroep doen op onze ambulante of mobiele begeleiding krijgen vanaf de start eenzelfde vaste begeleider toegewezen. Dit is belangrijk om het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen op te bouwen. Het is ook deze vaste begeleider die de vragen verkent, adviezen formuleert, andere deskundigen raadpleegt of inschakelt  en ondersteunt bij het uitvoeren van de voorgestelde adviezen of aanpak..

De duur van dergelijke begeleidingsmomenten varieert van minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur.