Huis Bergerhof

Huis Bergerhof is een woonvorm voor personen met een matige of ernstige verstandelijke beperking voor wie thuiswonen omwille van diverse redenen niet langer haalbaar is.
Sommige bewoners verblijven er continu, anderen gaan een dag, dagdeel of weekend naar huis.
De doelstelling is het creëren van een echte, fijne, gezellige thuissituatie. De zelfstandigheid van de bewoner wordt optimaal benut daar waar mogelijk en ondersteund daar waar nodig.

Huis Bergerhof huisvest 2 leefgroepen:

Zorgroep

De ‘Zorggroep’ zijn deze bewoners die niet meer kunnen deelnemen aan het aanbod van het activiteitencentrum om diverse redenen: het is er te druk, kunnen activiteiten omwille van verstandelijk te beperkt niet aan, of omwille van te oud geworden om nog op dergelijk niveau actief bezig te zijn.
In de woonvorm wordt er een aan hen aangepast activiteitenprogramma aangeboden.

Structuurgroep

Deze groep bestaat uit bewoners met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en/of psychische problemen.
Deze personen gaan overdag naar het activiteitencentrum en krijgen er een aangepast activiteitenprogramma. Tijdens weekenden, avonden en vrije momenten krijgen zij binnen Huis Bergerhof eveneens een aangepast programma aangeboden. Omwille van het feit dat voor sommige van deze bewoners het samenwonen met anderen moeilijk is, zijn er ook begeleide individuele kamermomenten. Samenwonen graag als het kan (wanneer de zorgvrager het aankan) maar niet omdat het moet.

Huis Bergerhof is gelegen te Heurkensberg 3, 3700 Tongeren.