Activiteitencentrum

Het activiteitencentrum biedt een aangepaste dagbesteding voor personen met een verstandelijke beperking, of met een vermoeden van beperking, en met bijkomende problematieken.

De cliënten komen overdag naar het dagcentrum en keren ’s avonds terug naar hun thuissituatie.  Indien dit gewenst is, staat het activiteitencentrum in voor het vervoer van en naar huis.    

Nederheem doet een aanbod van activiteiten aangepast aan de interesses en mogelijkheden van de persoon waarbij er ook getracht wordt de vaardigheden waarover de deelnemers beschikken, te behouden en/of verder te ontwikkelen.

Het activiteitencentrum heeft een aanbod voor diegenen die omwille van bijkomende gedrags/psychische of andere problemen nood hebben aan extra structuur en begeleiding maar ook voor diegenen voor wie het allemaal wat rustiger mag en minder structuur en begrenzing nodig is.

Er is voor iedere groep een aangepast aanbod, Vertrekkend vanuit de individuele interesses en noden van cliënten en rekening houdend met hun vaardigheden en mogelijkheden, is er voor iedere groep een aangepast aanbod. Bovendien is er aangepaste en voldoende begeleiding. Zelfs één-op-één-begeleiding is mogelijk indien nodig/noodzakelijk.

Ons activiteitencentrum is gelegen te Heurkensberg 3, 3700 Tongeren.