Vriendenkring

Een 25-tal jaren geleden hebben een tiental vrienden de “Vriendenkring Nederheem” opgericht om de gasten van Nederheem iets “extra’s” te kunnen bieden.De toelagen die de vzw Nederheem van het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) ontvangt zijn uiteraard broodnodig en van harte welkom maar zijn helaas ontoereikend om alle werkingskosten te dragen.
In de jaren ’70 en ’80 werd een aantal grote concerten georganiseerd “Stars in Concert”, onder andere met bekende artiesten als Will Tura, Adamo, The Platters, Demis Roussos, Ivan Rebroff, Rob de Nijs, Clouseau, enz.).
Ook organiseerde de Vriendenkring meerdere jaren op zij een zangwedstrijd voor personen met een mentale beperking, “Special Stars in Concert” genaamd, waarvan de winnaar tijdens het voorprogramma van “Stars in Concert” mocht optreden.
De afgelopen jaren heeft de Vriendenkring met een aantal activiteiten deelgenomen aan “Music for Life” en andere initiatieven om geld in te zamelen.
De Vriendenkring kon in de loop van de voorbije jaren tevens rekenen op financiële steun dankzij activiteiten (zoals barbecues, sportevenementen, enz.) die bepaalde service clubs, middenstandsorganisaties en andere verenigingen organiseerden en waarvan de opbrengst werd geschonken aan Nederheem.

Momenteel zijn de leden van de Vriendenkring een speciaal evenement aan het klaarstomen dat in het najaar zal plaatsvinden, maar daarover zal later meer informatie worden verstrekt.

De voorzitter van de Vriendenkring Nederheem is Jean-Lou Happart en kan worden gecontacteerd op het volgende mailadres : administratie@nederheem.be